Obozy w Austrii

XX wiek słusznie nazywany jest wiekiem obozów. Równiez w Austrii istniały rózne systemy obozów. Róznice miedzy nimi dotyczyły władz, którym podlegały, nadzoru, a przede wszystkim bardzo zróznicowanych warunków bytowych i warunków pracy. Najgorsze warunki bytowe i warunki pracy panowały w obozach koncentracyjnych i w obozach dla wegierskich Zydów.
Na znajdujacej sie obok mapie przedstawiono piec systemów obozów. System obozów dla austriackich Zydów znajdował sie czesciowo pod nadzorem. Tworzeniem „obozów dla Cyganów“ zajmowała sie policja kryminalna, która przejmowała tez nad nimi nadzór. System obozu koncentracyjnego Mauthausen (po czesci takze obozu koncentracyjnego Dachau) wraz z ponad 40 podobozami podlegał Inspekcji obozów koncentracyjnych wzglednie Głównemu Urzedowi Gospodarczo-Administracyjnemu SS. Nadzór znajdował sie w rekach SS i wehrmachtu. Wiezniowie pochodzili prawie ze wszystkich krajów Europy. System obozów dla wegierskich Zydów powstał dopiero w roku 1944 w celu wykorzystania ich jako siły roboczej przy kopaniu okopów w poblizu granicy z Wegrami. System ten podlegał gestapo, a wiezniowie byli pod nadzorem lokalnych sił pomocniczych. Systemem „wychowawczych obozów pracy“, w których przede wszystkim przetrzymywano cudzoziemskich robotników cywilnych, zarzadzało gestapo, zas nadzór nalezał do zadan policji. Nie przedstawiono systemu obozów dla jenców wojennych. Ten rozległy system obozów podlegał wehrmachtowi, który takze przejał nadzór. Zgodnie z obecnym stanem badan na ten temat niemozliwe jeszcze jest przedstawienie systemu obozów dla cywilnych cudzoziemców pod wzgledem geogra- ficznego rozmieszczenia. Nie tylko ze wzgledu na liczebnosc wiezniów, lecz takze z uwagi na rozmieszczenie na terenie całej Austrii, system ten, liczacy setki wiekszych i mniejszych obozów, stanowił najbardziej rozległy system obozów. Prawie wszystkie zakłady, poczawszy od małych zakładów rzemieslniczych czy gospodarstw rolnych, az po wielki przemysł, zatrudniały cywilnych robotników przymusowych. Przede wszystkim przy duzych zakładach połozonych w ówczesnych centrach przemysłowych Austrii obozy te znajdowały sie pod nadzorem.