Austriacki Fundusz Pojednania
Pracownicy Austriackiego Funduszu Pojednania w wiedeńskim biurze. Tworzyli oni kompetentny, wielojęzyczny zespół osób o dużej motywacji, działających rozumem i sercem  

Austriacki Fundusz Pojednania, Pokoju i Współpracy (zwany w skrócie także Funduszem Pojednania) został powołany w roku 2000 w celu wypłacenia przez Republikę Austrii dobrowolnych odszkodowań osobom, które w okresie reżymu narodowosocjalistycznego wykonywały prace przymusowe.

Od samego początku było wiadomo, że płatności te nie są w stanie  zrekompensować tym osobom ani poniesionych krzywd, ani utraconych lat młodości. Dlatego też było tak ważne, aby ten gest uznania i solidarności młodszego pokolenia zaoferować poszkodowanym z głębokim poszanowaniem i w duchu szczerej przyjaźni.

Podstawową zasadą działania biura funduszu było umożliwienie komunikowania się z osobami poszkodowanymi w ich ojczystym języku; dlatego też w niewielkim, lecz nadzwyczaj sprawnie pracującym biurze wiedeńskim posługiwano się na codzień  dwudziestoma dwoma językami. Równie oczywistą zasadą było pozostawienie osobom poszkodowanym decyzji o tym, jak intensywny kontakt pragną nawiązać z pracownikami Funduszu Pojednania. Kto chciał szeroko opowiadać czy relacjonować pisemnie o pełnych cierpienia latach pracy przymusowej, miał ku temu możliwość. Kto jednak niechętnie o tym mówił, gdyż nie chciał, aby jakiekolwiek wspomnienia przywołały najciemniejsze chwile z przeszłości, mógł mieć także pewność, że jego wniosek zostanie rozpatrzony równie dokładnie. Opracowany w tym celu formularz, sporządzony w kilku językach, miał pomóc poszkodowanym przy stawianiu wniosków. Nie był on natomiast warunkiem formalnym do przyznania świadczeń odszkodowawczych. Pozytywne rozpatrzenie wniosków zawierających tylko niewiele danych, było możliwe zarówno dlatego, że pracownicy funduszu dokładnie słuchali oświadczeń poszkodowanych, jak i dzięki nadzwyczaj skutecznej pracy archiwów w dziewięciu krajach związkowych Republiki Austrii, instytucji ubezpieczeniowych, referatu pamięci o Mauthausen w austriackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Międzynarodowego Biura Poszukiwań Czerwonego Krzyża w Bad Arolsen. Wszystkie te organizacje oraz wiele innych instytucji posłużyło Funduszowi Pojednania swą cenną pomocą w poszukiwaniu danych.

Łącznie około 132.000 osób z całego świata przyjęło od Austrii ten gest zadośćuczynienia. W swej pracy fundusz posługiwał się najnowocześniejszymi środkami komunikacji.
Aby zobaczyć, jak wyglądała wówczas prezentacja internetowa Funduszu Pojednania, należy kliknąć na link http://www.reconciliationfund.at/2001-2005
 
  Ustawa o Funduszu Pojednania
 powrót do wykazu Artikel drucken