Książka
Praca pozymusowa w Austrii w latach 1938-1945

Hubert Feichtlbauer


Na teren Rzeszy deportowano do pracy przymusowej w upokarzających warunkach prawie dziesięć milionów cudzoziemców. Podkreślało to niższość podbitych narodów wobec „Herrenvolku”, a zarazem pozwalało wykorzystać deportowanych jako siłę roboczą w gospodarce wojennej. W 1944 roku w Austrii na 1,7 miliona „wolnych“ rdzennych pracowników przypadał prawie milion cudzoziemskich robotników przymusowych.
Jest oczywiste, że problematykę pracy przymusowej w okresie narodowego socjalizmu można należycie przedstawić tylko w szerszym kontekście dziejowym owych strasznych czasów. W książce czytelnik znajdzie zarówno przedstawienie losów robotników przymusowych w Austrii jak i opis długiego procesu, rozpoczętego żmudnymi negocjacjami restytucyjnymi między rządem, Funduszem Pojednania a organizacjami partnerskimi, zakończonego sprawnym wypłaceniem symbolicznych odszkodowań ofiarom hitlerowskiej polityki. Liczne relacje byłych robotników dają wyobrażenie o poniewierce, na jaką skazała miliony ludzi hitlerowska strategia pracy przymusowej.
Autor szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego problem byłych robotników przymusowych tak późno stał się przedmiotem rozmów międzynarodowych, opisuje przebieg negocjacji prowadzonych przez pełnomocnika rządu austriackiego, panią Marię Schaumayer oraz utworzenie Austriackiego Funduszu Pojednania i działalność tej instytucji.
Wspaniałe wyniki działalności Austriackiego Funduszu Pojednania i wkład wszystkich uczestników austriackich negocjacji stają się szczególnie widoczne w porównaniu z potraktowaniem problematyki odszkodowań robotników przymusowych przez Niemcy i Szwajcarię.

Wydawcą książki jest Austriacki Fundusz Pojednania. Książka ukazuje się w języku niemieckim oraz w przekładzie na język angielski, polski i rosyjski. Dla szkół opracowano również broszurę oraz płytę CD-ROM.

Książkę rozprowadza:

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
(Stiftung "Deutsch-Polnische Aussöhnung" )
ul. Krucza 36
00-921 Warschau
Tel. 0048 / 22 / 695 99 65
Fax 0048 / 22 / 695 99 66
E-Mail: informacja@fpnp.pl


wydanie niemieckie: ISBN 3-901116-21-4
wydanie angielskie: ISBN 3-901116-22-2
wydanie polskie: ISBN 3-901116-23-0
wydanie rosyjskie: ISBN 3-901116-24-9

© Wien 2005