Broszura
Praca pozymusowa w Austrii w latach 1938-1945

Krótki tekst broszury stanowi zwięzły opis problematyki pracy przymusowej w Austrii w okresie hitlerowskim. Jej prosty styl i poglądowe ujęcie tematu dopasowane są do poziomu uczniów 14-18-letnich. Broszura pomyślana jest jako pomoc naukowa dla szkół.

Na 16 stronach przedstawiono zarówno zarys historyczny problematyki pracy przymusowej w Austrii jak i opis długiego procesu, rozpoczętego żmudnymi negocjacjami restytucyjnymi między rządem, Funduszem Pojednania a organizacjami partnerskimi, zakończonego sprawnym wypłaceniem symbolicznych odszkodowań ofiarom hitlerowskiej polityki.
Krótkie relacje byłych robotników dają wyobrażenie o poniewierce, na jaką skazała miliony ludzi hitlerowska strategia pracy przymusowej.


Tematykę pracy przymusowej w okresie hitlerowskim ujęto szerzej w  książce „Praca przymusowa w Austrii 1938-1945“ oraz na płycie CD-ROM