Każdy przypadek to osobny los
 
Niedobrze, gdy nie ma się ojczyzny 
slowenische_zwangsarbeiter_familie.psd
„Niedobrze, gdy nie ma się ojczyzny.“ Bez patosu, przesady i bez upiększania Jean Améry w roku 1966 trzeźwo uchwycił istotę myśli każdego mężczyzny, każdej kobiety i każdego dzie ...
dalej >>
 
Daremna próba ucieczki 

W siedmioro, wśród nich była również młoda dziewczyna, pewnego majowego wieczoru odważyli się na przygodę. Jeden z kolegów zorganizował mapę, kompas, konserwy żywnościowe i połatane cywilne ...
dalej >>
 
Do kogo jeszcze napisać? Do Pana Boga? 

Oledij Derid, który wspomina swoją wczesną młodość, kiedy członkowie jego rodziny w ciągu nocy zniknęli na zawsze, nie przyznał się, że był robotnikiem przymusowym i oderwał od swego zdję ...
dalej >>

 
Beria inspiratorem stalinowskich „obozów filtracyjnych“ 

„Obozy filtracyjne“ utworzono na podstawie dekretu generalissimusa Józefa Wissarionowicza Stalina, absolutnego władcy Związku Radzieckiego, z 11 maja 1945 roku. W dekrecie tym St ...
dalej >>
 
Nikt nie wyjechał naprawdę z własnej woli 

Mówiąc o podwójnym wymiarze prześladowań, nie chodzi tu pod żadnym pozorem o próbę wzajemnego wyliczania lub neutralizowania krzywd. Każda wyrządzona krzywda pozostanie krzywdą, a swój począ ...
dalej >>
 
Szczególnie dużo poszkodowanych z Ukrainy 
ukraine_mann.psd
Przeważająca większość żyjących byłych robotników przymusowych, zatrudnionych na terenie Austrii mieszka na Ukrainie, ówczesnej republice ZSRR, która dziś tworzy niezależne państwo w ramach ...
dalej >>
 
Tatarów krymskich wykorzystali wszyscy 
yurter.tif
Szczególny los spotkał tak zwanych Tatarów krymskich, którzy dali się zwerbować niemieckim agentom do wspierania wehrmachtu przeciwko znienawidzonym rosyjskim ciemięzcom. Po wycofaniu się wo ...
dalej >>
 
Polskę należało „oczyścić“ 
polen_frau.psd
Jak już wspomniano, początkowo polscy jeńcy wojenni wykorzystywani byli jako robotnicy przymusowi. Ponieważ jednak zgodnie z konwencją genewską jeńcom wojennym przysługują rozliczne prawa, a ...
dalej >>
 
Czesi: zwabieni i zdradzeni 
arbeitsbch_tchehe.jpg
W przeciwieństwie do Polski, która wówczas była jeszcze ciągle przede wszystkim krajem rolniczym, Czechosłowacja była już krajem stosunkowo wysoko uprzemysłowionym. Gdy Hitler zmienił strukt ...
dalej >>
 
Słowakom łatwiej było powrócić do domu 
slovakei_mann.psd
Inaczej niż w przypadku Czech, ze Słowacji, będącej podczas prezydentury profaszystowskiego księdza Jozefa Tisy do połowy 1944 roku sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, przymusowi robotnicy p ...
dalej >>
 
„Poranna modlitwa“ za Słowenki 
slowenien_frau.psd
„Niniejszym potwierdzamy, że panna z Pomocniczej Służby Wojennej (KHD) Maria G., urodzona…, w okresie od 30 października 1943 do 16 maja 1944 roku była zatrudniona w naszej fabry ...
dalej >>
 
Bratanica mordercy następcy tronu 
serbien_mann.psd
Arcyksiążę austriacki Franciszek Ferdynand d`Este, który w roku 1896 stał się następcą tronu austriackiego, i jego żona Zofia, księżna Hohenberg, zostali zastrzeleni w Sarajewie przez bośnia ...
dalej >>
 
Obietnice bez pokrycia dla Chorwatów 
krotien_fro.psd
Zgodnie z opisanym tutaj podziałem sił politycznych losy poszczególnych Chorwatów w czasach narodowego socjalizmu kształtowały się w bardzo różnie. Państwo ustaszów wspierało niemieckie meto ...
dalej >>
 
Żydzi i Romowie - ofiarami w Rumunii 
rumaenien_frau.psd
Ponieważ Rumunia pod rządami reżymu marszałka Iona Antonescu brała udział w hitlerowskim napadzie na Związek Radziecki, otrzymała za to i przejęła pod swój zarząd teren o nazwie „Naddn ...
dalej >>
 
Oszukany Grek bez uczuć nienawiści 
griehenland_mann.psd
Również robotnicy przymusowi pochodzący z Grecji, zajętej przez niemiecki wehrmacht wiosną 1941 roku, zostali „dobrowolnie“ robotnikami przymusowymi, ponieważ nękani głodem dali ...
dalej >>
 
Także Holendrzy dostawali baty 
niederlande_mann.psd
Można przyjąć, iż porównując los „robotników wschodnich“ z losem zachodnich Europejczyków, znajdujących się dużo wyżej w narodowosocjalistycznej skali rasowej, tych ostatnich tra ...
dalej >>
 
Handel wymienny z Francuzami 
frankreich_mann.psd
Duża liczba osób (150.000) spośród łącznie 600.000 cywilów (kobiet i mężczyzn) przymusowo zatrudnionych w Austrii pochodziła z Francji. Podstawę ich zatrudnienia stanowiła ustawa o pracy prz ...
dalej >>
 
Schwytani jak zbiegła zwierzyna 
italien_mann.psd
Wywózka Włochów do Niemiec rozpoczęła się jesienią 1943 roku w pobliżu Neapolu, gdy Niemcy musieli się wycofywać. Nie chcieli jednak pozostawić nadciągającym aliantom cennej siły roboczej. P ...
dalej >>
 
Cierpienia węgierskich „Żydów z wymiany“ 

W czasie drugiej wojny światowej Węgry pod rządami regenta admirała Miklósa Horthyego były sojusznikiem hitlerowskich Niemiec – jednoczył je przede wszystkim wspólny cel zniesienia pos ...
dalej >>
 
Kategorie ofiar w Austrii 

W czasach narodowego socjalizmu na terenie Austrii były zatrudnione przymusowo osoby różnych narodowości, również kobiety i mężczyźni z Austrii. Być może w okresie po upadku tej nieludzkiej ...
dalej >>