Kontakt
Österreichischer Fonds für Versöhnung,
Frieden und Zusammenarbeit
(Austriacki Fundusz Pojednania, Pokoju i Współpracy)
Rotenturmstraße 16-18/3
A-1010 Wien

www.reconciliationfund.at

Austriacki Fundusz Pojednania zakończył 31.12.2005 swój program i działalność.
Fundusz Pzyszłości Republiki Austrii wspiera finansowo projekty naukowe. Bliższe informacje a ten temat znajdują się na stronie internetowej www.zukunftsfonds-austria.at.