Ustawa jako dobrowolny gest
 
Pojednanie, pokój i współpraca 
geset_VSF.jpg
8 sierpnia 2000 roku w Federalnym Dzienniku Ustaw nr 74/2000 opublikowano austriacką ustawę federalną o Funduszu świadczeń humanitarnych Republiki Austrii dla byłych robotników niewolniczych ...
dalej >>
 
Tym razem wszyscy się o tym dowiedzieli 
08_vsfanzeigefranzösisch.tif
Zaraz po wojnie wysuwano wobec Republiki Austrii między innymi taki zarzut w sprawie wypłat odszkodowań: wiele terminów składania wniosków było za krótkich i wielu uprawnionych do złożenia t ...
dalej >>
 
Pieniądze nie naprawią wyrządzonych krzywd 

Ze sprawozdania motywacyjnego parlamentu austriackiego
dalej >>
 
Zrzeczenie się, koszty administracyjne, organa funduszu 
vsf_komitee.jpg

Osoby, którym zgodnie z tą ustawą przyznano prawo do świadczeń, musiały zrzec się dalszych roszczeń wobec Austrii, Niemiec oraz austriackich i niemieckich przedsiębiorstw. To zrzeczenie s ...
dalej >>

 
Biuro z pierwszorzędnym personelem 
team_versfonds_sw.psd
Ustawa o Funduszu Pojednania miała wejść w życie z chwilą, gdy Fundusz będzie miał już do dyspozycji wszystkie środki finansowe, czyli przynajmniej od momentu otrzymania wiążących prawnie pr ...
dalej >>
 
Źródła środków Funduszu Pojednania 

Według raportu kontrolnego firmy audytorsko-doradczej Alpen-Treuhand środki zebrane na Austriacki Fundusz Pojednania na 31 grudnia 2003 pochodziły z następujących ...
dalej >>

 
Pierwszego dnia pieniądze dla 20 tysięcy osób 
ukraine_01.tif
Kierownictwo Biura Funduszu Pojednania od samego początku zdecydowało się wykorzystać czas, w którym nie istniało jeszcze zabezpieczenie prawne, na gruntowne przygotowanie pierwszych wypłat. ...
dalej >>
 
Fundacja Niemiecka – Fundusz Austriacki 

Różnice prawne między obiema instytucjami
dalej >>
 
W przypadku obywateli radzieckich – pomogly dokumenty filtracyjne 
ukraine_dokumente.tif
Biuro Funduszu Pojednania musiało się uporać z dwoma rodzajami wniosków: z jednej strony były to wnioski skierowane przez organizacje partnerskie jako listy zbiorowe, z drugiej strony zaś w ...
dalej >>
 
Polska, Czechy: spore różnice 
VSF_Stichprobe_schmidt.jpg
Ambasador Erich Maximilian Schmid, który oprócz doktoratu z prawa uzyskał również tytuł magistra w Chicago, sprawował kierownictwo nad wyrywkowymi kontrolami w Polsce, Republice Czeskiej i n ...
dalej >>
 
Węgry, Rumunia: wielu oszukano podwójnie 

Niespodzianki innego rodzaju pojawiły się natomiast na Węgrzech. Początkowo spodziewano się przede wszystkim Żydów wywiezionych na teren Austrii do budowy wału południowo-wschodniego, któryc ...
dalej >>
 
Już samo wysłuchanie czyni cuda 
polen_junge_xl.jpg
W rzeczywistości zasadnicza praca referentów wiedeńskiego biura polegała na sumiennym załatwianiu poszczególnych przypadków, napływających jako wnioski bezpośrednie przede wszystkim z krajów ...
dalej >>
 
„Tego z karabinem“ odeslano 
04_zufrZwangsarbeiter_xl.jpg
Hermann Rafetseder, który zebrał wiele zdjęć z tamtych czasów, wskazuje na fakt niezauważalny w pierwszej chwili: „Większość zdjęć wygląda na miłe i niewinne, ale to tylko pozory! Ci l ...
dalej >>
 
Jego świat załamał się w Wiedniu 

Te doświadczania uświadamiają, dlaczego referent dla takich krajów jak Włochy, Luksemburg, Belgia, Holandia, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południow ...
dalej >>
 
Radość dla serca i rozumu 

W połowie roku 2003 ponad 100.000 osób otrzymało świadczenia z Funduszu Pojednania. W międzyczasie ostateczny termin składania wniosków przedłużono jeszcze raz z 27 listopada 2002 do 31 grud ...
dalej >>