Wina i pokuta
 
Pamięć to kluczowe słowo 
moskauer_erklaerung_xl.jpg
Na Austrii spoczywa ogromny ciężar: lekceważący stosunek do winy i pokuty. Kto i za co ponosi odpowiedzialność? Kto powinien naprawić czyje krzywdy? Czy naprawienie krzywd jest w ogóle możli ...
dalej >>
 
Deklaracja moskiewska z 1943 roku 

Rządy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych uznają jednomyślnie, iż Austrię jako pierwszy wolny kraj, który ...
dalej >>

 
Austria czy Austriacy? 
APA_renner.jpg
Inna zmiana pierwotnych projektów miała jednak dużo poważniejsze konsekwencje. Dopiero podczas konferencji ministrów głos w tej sprawie zabrał radziecki wiceminister spraw zagranicznych Andr ...
dalej >>
 
Figl przypomina sobie Mołotowa 
Figl_kzMathausen_xl.jpg
Jak pisze Stourzh, teksty ważne ze względu na swą polityczną wymowę zawsze spełniają „funkcję adwokata“, gdyż zasadą politycznej argumentacji jest fakt, iż „w przypadku dan ...
dalej >>
 
Prawdziwe zaniedbania 
ONB_volksgericht.jpg
Dlatego też Stourzh dochodzi do w pełni uzasadnionego wniosku: „To nie uznanie Austrii za ofiarę agresji hitlerowskiej należy poddać w wątpliwość. To inne sprawy wymagają krytycznego k ...
dalej >>
 
Ofiary nie odeszły z niczym 
5_2_ns_aufschriften_gesch_x.jpg

A jak wyglądała sprawa odszkodowań dla ofiar w Austrii? Jak trafnie spostrzegł Elie Wiesel: „Nie wszystkie ofiary były Żydami, ale wszyscy Żydzi byli ofiarami.“ Prawie 130.000 ...
dalej >>

 
Zwroty i odszkodowania 

Świadczenia Austrii po 1945 roku
dalej >>
 
W roku 1955 nie skorzystano z szansy 
vsf_steiner.jpg
Trudno, rzecz jasna, podać całkowitą sumę, jaką Republika Austrii mniej więcej do końca XX wieku wypłaciła zgodnie z tymi tytułami prawnymi. Niezależnie od wysokości kwot i ich dzisiejszej w ...
dalej >>
 
Ofiary, sprawcy i obserwatorzy 
AEL_PRINT_9_9_05.jpg
Rzeczywiście najbardziej gorzkie dla wszystkich Austriaków było uzmysłowienie sobie faktu, że wśród nich w czasach nazistowskiego terroru były nie tylko ofiary, byli nie tylko sprawcy, lecz ...
dalej >>
 
Vranitzky, Klestil, Schüssel skierowali jednoznaczne ­słowa 
APA_Israel_Vranitzky.jpg
Ważnymi etapami na drodze tworzenia się świadomości były wystąpienia kanclerza Franza Vranitzky‘ego i prezydenta Thomasa Klestila. 8 lipca 1991 roku Franz Vranitzky powiedział w austri ...
dalej >>
 
Kontekst winy na przestrzeni pokoleń 
10_jordan10124-24.jpg
Takie wypowiedzi przełamały barierę podejrzliwości i wzburzenia, dzielącą wielu krajowych i zagranicznych krytyków, w tym również historyków, od dotychczasowego austriackiego punktu widzenia ...
dalej >>