Projekty
Austriacki Fundusz Pojednania, Pokoju i Współpracy (zwany w skrócie także Funduszem Pojednania) bardzo sumiennie zarządzał powierzoną mu przez państwo, kraje związkowe, gminy i gospodarkę kwotą sześciu miliardów szylingów austriackich (436 milionów euro) i równie rzetelnie kwotę tę wykorzystał. Kierował się przy tym zasadą, że przy jak najniższych kosztach administracyjnych należy jak najdalej wyjść poszkodowanym naprzeciw. Fundusz Pojednania kładł duży nacisk na to, aby zaprezentować się jak najskromniej. Koszty na reprezentację i reklamę zredukowano do absolutnego minimum. Fundusz zrezygnował nawet z opracowania dla siebie firmowego logo. Dzięki temu dochody z odsetek od zarządzanego przez fundusz kapitału znacznie przekroczyły wysokość kosztów personalnych, technicznych i administracyjnych. A więc "przedsiębiorstwo" Fundusz Pojednania także z czysto ekonomicznego punktu widzenia działał bardzo dobrze. Zapis ustawy o Funduszu Pojednania przewidywał, że ewentualne nadwyżki winny być zużytkowane również na rzecz osób poszkodowanych przez narodowosocjalistyczny reżym bezprawia. Najbardziej skutecznym przeznaczeniem nadwyżki wydawała się realizacja projektów medycznych i humanitarnych dla najbiedniejszych ofiar tego reżimu, żyjących dzisiaj w krajach Europy Wschodniej. Dla każdej z tych osób opracowano indywidualną ofertę; były to pobyty w sanatorium, operacje przeprowadzane w lokalnych szpitalach, zakup koniecznych urządzeń medycznych lub też jednorazowa pomoc finansowa na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak odzież czy materiał na opał. W ten sposób wkład Austrii przyniósł sędziwym już byłym robotnikom przymusowym odczuwalną ulgę w jesieni ich życia.

Kraj Ilość zrealizowanych projektów /
medyczno-humanitarnych


Białoruś4.287
Polska23.084
Federacja Rosyjska11.347
Republika Czeska12.075
Ukraina39.092
Węgry2.510

Stan na dzień 1.09.2005 r.


Duże zaufanie dla efektywnej, ukierunkowanej na potrzeby indywidualnych osób pracy Funduszu Pojednania zainicjowało dalsze projekty, wykraczające poza ustawowo określone zadania funduszu. Platforma Akcja Humanitarna zebrała łącznie 261 wózków inwalidzkich, które przekazano będącym w potrzebie byłym robotnikom przymusowym w Europie Wschodniej. Austriackie koleje państwowe bardzo pomogły w transporcie tych wózków, pochodzących z terenu całej Austrii. Zaangażowani lekarze z Austriackiego Towarzystwa Ortopedycznego przeprowadzili w szpitalach na terenie całej Austrii łącznie 36 operacji bioder i kolan u byłych robotników przymusowych, którzy w ten sposób nie będą do końca życia przykuci do wózka inwalidzkiego. Austriackie linie lotnicze Austrian Airlines zaoferowały Funduszowi Pojednania bardzo korzystne warunki, umożliwiające komfortową podróż pacjentów w obie strony. Nie tylko przy realizacji projektów humanitarnych, lecz także podczas całego okresu działalności Funduszu Pojednania dochodziło do wzruszających spotkań z byłymi robotnikami przymusowymi. Tak więc Fundusz Pojednania stał się platformą wspomnień i aktywnej solidarności.