Rasizm i wyzysk
 
Milion robotników przymusowych na 1,7 milionów rdzennych pracowników 
russischer_junge_zwangsarbeiter.jpg
Gdyby w Rzeszy Niemieckiej nie zatrudniono robotników przymusowych, być może druga wojna światowa zakończyłaby się już w 1942 lub najpóźniej w 1943 ro ...
dalej >>
 
Pierwszymi ofiarami byli Austriacy 
APA_juden_Zangsarbeit.jpe
Jeżeli Austriacy próbują zrekonstruować swój pierwszy kontakt z robotnikami przymusowymi, przypominają sobie może jeńców wojennych z Polski, przybyłych do Austrii w końcu 1939 roku. Rzeczywi ...
dalej >>
 
Równiez dla „Cyganów“ zadnego wspólczucia 
zigeuner_deportationDOW_xl.jpg
Przez długi czas niewiele uwagi poświęcano kolejnej grupie, znajdującej się od początku na sporządzonej przez narodowych socjalistów liście dyscyplinarnej, a niebawem także na liście przenac ...
dalej >>
 
Marchia Wschodnia a okręgi administracyjne Alpen- und Donau-Reichsgaue 
gaueinteilung.jpg
Granice podziału terytorialnego okręgów Rzeszy (Reichsgaue) nie odpowiadały granicom obecnych krajów związkowych dzisiejszej Republiki Austrii. Nazwę „Österreich“ (Austria) zastą ...
dalej >>
 
Odrębność gospodarki austriackiej 
grafik_zwangsarbeiter_ostge.jpg
Zanim Hitler rozpętał w 1939 roku drugą wojnę światową, plany reżymu narodowosocjalistycznego nie przewidywały wykorzystania robotników przymusowych w celu wsparcia gospodarki wojennej. Twor ...
dalej >>
 
23.000 jeńców wojennych zginęło w Austrii 
EUROPA-DR_PRINT_14_9_05.jpg
Zaraz po wybuchu wojny około 300.000 polskich jeńców wojennych zatrudniono przymusowo w gospodarstwach rolnych Rzeszy Niemieckiej, na co pod pewnymi warunkami zezwalała konwencja genewska. D ...
dalej >>
 
Również pierwsi robotnicy cywilni przybyli z Polski 
stellungnahme_rachler.jpg
Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w Polsce niemiecki reżym okupacyjny rozpoczął rekrutację robotników cywilnych do pracy na terenie Rzeszy Niemieckiej. Tym sposobem nawiązano do ...
dalej >>
 
Systematyczne poniżanie „podludzi“ 
Sauckel.jpg
Już działania wojenne w Polsce spowodowały zagrożenie dla czystości narodu niemieckiego w myśl rasistowskiej ideologii reżymu narodowosocjalistycznego. Zagrożenie to spotęgowali jeszcze Rosj ...
dalej >>
 
Troska Eigrubera i Himmlera o domy publiczne 

„Domy dla obcych narodowo niemowlat“ rozwiazaniem „niesmacznego problemu“
dalej >>
 
Setki tysięcy robotników ze Związku Radzieckiego 
arbeitsbuch_ostarbeiter_kind_sw.psd
Mniej więcej w tym samym czasie przystąpiono do przymusowego zatrudniania jeńców wojennych z Armii Czerwonej i cywilów z okupowanych terenów Związku Radzieckiego. Analogicznie do rozporządze ...
dalej >>
 
30 procent pracowników cudzoziemskich stanowiły kobiety 
arbeitsbuch_ostarbeiterin2_sw.psd
Skutkiem zróżnicowanych warunków w Austrii i w Starej Rzeszy był fakt, że liczba zatrudnionych w przemyśle na terenie całej Rzeszy Niemieckiej od roku 1942 pozostała na podobnym poziomie oko ...
dalej >>
 
Handel więźniami obozów koncentracyjnych 
mauthausen2.jpg
Już od roku 1938 na terenie Rzeszy Niemieckiej działały przedsiębiorstwa, przede wszystkim kamieniołomy, cegielnie i wszelkiego rodzaju warsztaty, w których przymusowo zatrudniano więźniów o ...
dalej >>
 
Obóz zagłady w Mauthausen 
mauthausen3.jpg
Z prawie 200.000 więźniów zginęła co druga osoba
dalej >>
 
Marsze smierci wegierskich „Zydów z wymiany“ 

Wkroczenie niemieckiego wehrmachtu na Węgry w marcu 1944 roku stworzyło nazistom możliwość wykorzystania 760.000 Żydów. Na tydzień przed ich planowaną deportacją do Auschwitz Hitler zażądał ...
dalej >>
 
Milion robotników przymusowych w Austrii 
tabelle_zwangsarbeiter.jpg
Reasumując należy stwierdzić, że z jednej strony gospodarka Rzeszy Niemieckiej zaczęła odczuwać brak siły roboczej już niedługo po rozpoczęciu wojny. Ponadto w Austrii ważne przedsięwzięcia ...
dalej >>