Dlaczego ten temat tak późno?
 
Wielka tęsknota za nowym początkiem 
01_wiesenthal_links_xl.jpg
W pierwszych latach po pokonaniu reżimu narodowosocjalistycznego i nędzy okresu wojny, nowo powstała demokratyczna Republika Austrii nie mogła się przemóc, aby zająć się kwestią odszkodowań ...
dalej >>
 
Przymusowa praca dla Rzeszy – wypadek wyjatkowy 

Nie ma odszkodowania za służbę obowiązkową, którą odbywali wszyscy młodzi Niemcy
dalej >>
 
Historycy podejmują pracę 
APA_historikerkommission2.jpg
Rozumie się, że w tym kontekście nie wolno też zapomnieć o przemianach w środowisku politycznym i społecznym. W ponad 20 krajach nominowano komisje historyków, którym zlecono zbadanie niedaw ...
dalej >>
 
Również zmiany sytuacji prawnej 
APA_Staatsvertrag_ok_gross.jpg
Do początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia nie było żadnego traktatu pokojowego ani z Niemiecką Republiką Federalną (NRF) ani z jej komunistycznym odpowiednikiem na wschodzie, Niemiecką ...
dalej >>
 
Oczywiście też powództwa zbiorowe 
Hopi_kohl.jpg
Byłoby to niepoważne, jeżeli rozważając kwestię, dlaczego odszkodowania za prace przymusowe we wszystkich wchodzących w rachubę krajach dopiero tak późno podlegały poważnej dyskusji, nie wym ...
dalej >>
 
Praca przymusowa w prawie międzynarodowym 

Jak widzi prawo międzynarodowe stan faktyczny pracy przymusowej ?
dalej >>
 
Polacy dają impuls w Austrii 
neisser.jpg
Już na przełomie lat 1996/1997 przyjechali do Wiednia przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Prowadzili oni rozmowy z ówczesnym drugim marszałkiem parlamentu ...
dalej >>
 
Powództwa jako polityczne pogróżki 

W prawie USA istota powództwa zbiorowego polega na tym, że w imieniu konkretnego powoda dochodzi się roszczeń, które ze względu na identyczne założenia przysługują także całej „klasie& ...
dalej >>