Bilans i perspektywy
 
352 miliony euro dla 132.000 wnioskodawców 
tabelle_vsf_leistungen.jpg
W połowie roku 2005 Austriacki Fundusz Pojednania (ÖVF) rozpatrzył pozytywnie 132.000 wniosków byłych robotników niewolniczych wzgl. przymusowych i wypłacił z tego t ...
dalej >>
 
Pocałunek w rękę za pomarańczę, róża dla Mozarta 
vsf_komitee_sitzung
Jak reagowali odbiorcy tych wszystkich symbolicznych odszkodowań? Odpowiedź zasługuje na uwagę: ileż z tych osób, które wiele przeszły, nierzadko właśnie tak reaguje – powściągliwie, s ...
dalej >>
 
Nadal trwa rozliczanie z historią 
hopi_fischer50jahrestaatsvertrag.jpg
„Nigdy więcej!” Daje się zauważyć wyraźna wola, aby nie dopuścić do powtórzenia się strasznych zbrodni, które miały miejsce w czasach narodowego socjalizmu, w następstwie drugiej ...
dalej >>
 
Dobra współpraca z organizacjami partnerskimi 
Kuratoriumssitzung_Juli_05.jpg
W duchu tego apelu i zgodnie z wymaganiami ustawy o Funduszu Pojednania właściwe placówki podjęły uchwały dotyczące wykorzystania środków pieniężnych, które pozostały po wypłaceniu symbolicz ...
dalej >>
 
Tak podzielono pozostałych 96 milionów 
01_steiner_wotava_VF4d20-1.jpg
Głównym powodem troski austriackiego pełnomocnika rządu było to, że w przypadku niewystarczającego dotowania funduszu, konieczne byłoby podwyższenie środków, gdyż wysokość wypłacanych odszko ...
dalej >>
 
Wzruszające spotkanie we Lwowie 
VSF_Wotawa_trifft_opfer.jpg
Zatwierdzenie tych projektów jeszcze raz potwierdziło to, co ujawniło się podczas rozpatrywania wniosków indywidualnych i zbiorowych: Byli robotnicy przymusowi z krajów Europy ...
dalej >>
 
Stypendia dla potomków robotników przymusowych 

„Wykształcenie” to najważniejsza odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przynajmniej potomkowie dawnych robotników przymusowych mogliby przerwać błędne koło biedy, nędzy i wyzysku. ...
dalej >>
 
Fundusz Przyszłości dla wspierania badań naukowych i krzewienia pamięci 
vsf_archiv.jpg
Własną osobowość prawną będzie też posiadać inny fundusz, który powstanie na podstawie uchwalonej w tym celu austriackiej ustawy; instytucja ta otrzyma około 20 milionów euro z pozostałych ś ...
dalej >>
 
Odsetki pokryły nie tylko koszty administracji funduszu 
VSF_Kuratorium11.jpg
Przegląd ponad pięcioletniej działalności finansowej potwierdza to, co zaznaczyło się już wkrótce po podjęciu działalności przez Austriacki ...
dalej >>
 
Uczyc sie z historii – i miec nadzieje ! 
Hopi_Havel.jpg
Sensację i sprzeciw wywołała w aktualnej austriackiej literaturze filozoficznej argumentacja profesora Rudolfa Burgera, zgodnie z którą należałoby zapomnieć dawną historię przemocy, aby zapo ...
dalej >>